Соли за крака

Жълт цвят

с малко масла

+ маточина