Политика на качеството

Основната задача, която си поставя компанията Lambre е най-високото качество на произвежданата продукция. Вземайки под внимание това, че във Франция парфюмерийната и козметична промишленост се смята за най-добрата в света, ние сключихме договори за сътрудничество с водещи козметични и парфюмерийни фабрики в страната. Целият процес на производството на продукцията, пускана под марката Lambre се осъществява във Франция. Там се създават новите аромати, прави се разливането във флакони, т.е. целият процес се контролира от най-добрите специалисти. В компанията са уверени, че опаковката е един от главните моменти за всеки продукт, на този аспект се отделя голямо внимание, а всички необходими елементи (флакони, картон, тубички и т.н.) ние купуваме от различни страни на Европа. Това ни позволява да гарантираме на своите потребители, че качеството на самия продукт и опаковката ще бъде максимално високо. Много от елементите имат натурален произход. Това е гарантирано от нас.

Продукцията на компанията има сертификати за качество и редовно провежда тестване в независимата организация „Парфюмтест”, определяща допустимата концентрация на парфюмираните вещества. Поради това, че дейността на нашата компания се осъществява в много страни, ние спазваме всички норми и изисквания към качеството на нашата продукция. Компанията Lambre Groupe International получи СЕРТИФИКАТ № NC–1311, който е задължителен документ, потвърждаващ, че нашата дейност съответства на сертификата ISO 9001:2000, издаван за експорт и импорт на козметични средства и опаковки.

С решение на ръководството на компанията през 2005 година е направено вложение на материални средства в създаването на аромати собствено производство. Като правило тази дейност е по силите на най-големите компании, имащи производствени мощности и значителни средства. Тази крачка стана нов етап в историята на компанията. И ето, през 2008 година бе представен аромат под названието PASSION D'AMBRE. Неговата поява стана наистина радостно събитие, както за клиентите на компанията, така и за консултантите. Сега ние сме напълно уверени, че решението за създаването на PASSION D'AMBRE е било взето правилно, а възторжените отзиви на нашите потребители са най-доброто потвърждение за това.

Френската парфюмерийна компания „Техникофлор” - Groupe Technico Flor е нашият основен партньор в тази сфера. Съвместната работа даде отлични резултати, бяха пуснати ароматите ARCHE и AMALTEA. „Основната цел и задача на компания Lambre® на сегашния етап на развитие е осигуряването на висококачествена продукция и отлично обслужване на потребителите. Усилията на ръководството на компанията и всички нейни сътрудници са насочени към постигането на тези приоритетни задачи”.

Авторски кехлибарени бижута

Сертификат ISO 9001:2000